Barbrobetalar, foto: Arkiv

Barbros bankomat

Har du en idé, något du vill göra eller hjälpa andra att göra? Då kan du söka pengar ur Barbros bankomat.

Vad är Barbros bankomat?

Barbros bankomat är en del av Kungsbacka kommuns forum för ungdomsinflytande Barbrobetalar. Från bankomaten kan du söka pengar till projekt, arrangemang, aktiviteter eller intressegrupper som drivs utan vinstsyfte.

Det kan vara konserter, utställningar, teaterföreställningar, discon, lan, workshops eller kurser som är öppna för alla ungdomar i Kungsbacka. Du kan få stöd för marknadsföring, lokal, ljud, ljus eller annat material som du behöver.

Projekten ska bygga på ungdomars egna initiativ, drivas och genomföras av ungdomar.

Hur går det till?

Det enda du behöver göra är att ladda ner ansökningsblanketten, fylla i rätt uppgifter, skicka in och sedan vänta i max en månad på svar. Du hittar blanketter längst ned på den här sidan.

Kungsbacka ungdomsråd har hand om bankomaten och bestämmer vilka ansökningar som godkänns. De följer de uppsatta riktlinjerna som finns för bankomaten. Alla ungdomar som vill får vara med i Kungsbacka ungdomsråd.

Om du behöver hjälp med din ansökan kan du kontakta någon av ungdomskonsulenterna i kommunen.

Vad är Barbrobetalar?

Barbrobetalar är ett forum för ungdomsinflytande som hjälper dig att föra fram dina förslag och åsikter till kommunens beslutsfattare.