Scengångarna

Gruppen består av ungdomar och fungerar som en fristående del av Kungsbacka teaterförening som de får en summa pengar av varje år.

Scengångarna arrangerar scenkonst för ungdomar. Fokus ligger på teater och dans men även musik och andra konstformer som är intressanta. 

Gruppen startades hösten 2014 i samband med en arrangörskurs. Förutom att genomföra arrangemang, gör gruppen också inspirationsresor och studiebesök.