Enkät fritidsaktiviteter

Vad vill du ska hända på din fritid? Vad tycker du som ungdom om utbudet av fritidsaktiviteter i Kungsbacka?

Finns det något att göra där du bor? Vilka aktiviteter saknar du? Kan du tänka dig att själv arrangera en aktivitet?

Svara på enkäten och tala om vad du tycker.

Hur nöjd är du med det som finns att göra där du bor?


Hur skulle du vilja göra din fritid bättre?


Vilka aktiviteter är du intresserad av? Ange ett eller flera alternativ.
Vad behövs för att du ska få det att hända?
vill du att det ska hända saker?