Kungsbacka Ungdomsråd, foto: Arkiv

Kungsbacka Ungdomsråd

Kungsbacka ungdomsråd arbetar för att göra ungas röster hörda i kommunen. Alla ungdomar är välkomna som medlemmar.

Vad gör ungdomsrådet?

Enligt barnkonventionen har barn och unga rätt att bli hörda i alla frågor som berör dem. Ungdomsrådet arbetar för att upplysa om och ta till vara på ungas rättigheter. Du som är mellan 12 och 25 år och bor, går i skola eller deltar i fritidsaktiviteter i Kungsbacka kommun har rätt att vara med i ungdomsrådet.

Kungsbacka ungdomsråd har även hand om ansökningar till Bankomaten, där unga kan söka projektpengar. 

Tid och plats för möten

Ungdomsrådet träffas på onsdagar klockan 16.30 i Stora sammanträdesrummet på Elektronen, Industrigatan 2a.

Vill du gå med i ungdomsrådet?

Det finns två typer av medlemskap, aktivt eller passivt. Det aktiva medlemskapet innebär att du blir kallad till veckomöten, årsmöten, aktioner, aktiviteter och inspirationshelger. Det passiva medlemskapet innebär att du inte förbinder dig att delta i möten och aktioner, utan handlar mer om att visa att du står bakom ungdomsrådets arbete och håller med om det ungdomsrådet står för.

Om du vill vara med i ungdomsrådet kan du mejla till kungsbacka.ungdomsrad@kungsbacka.se eller kontakta medlemmarna på facebooksidan.

Du uppger namn, födelseår, e-postadress samt om du vill vara passiv eller aktiv medlem. Det är kostnadsfritt att bli medlem.