Så kan du påverka

Det finns flera sätt du kan påverka på. Här kan du läsa om hur du gör.

Lämna en synpunkt

Här kan du lämna dina synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Du kan också höra av dig till kundcentret Kungsbacka direkt i stadshuset om du vill lämna dina synpunkter, ställa en fråga eller bli hänvisad till rätt person.

Gå med i invånarpanelen

Du som är med i invånarpanelen kan lämna synpunkter och idéer genom att svara på några enkäter varje år. Enkäterna besvaras via webben eller per telefon.

Gå med i invånarpanelen

Gå med i Kungsbacka ungdomsråd

Ungdomsrådet arbetar för att göra ungas röster hörda i kommunen. Rådet sitter med i rådslag tillsammans med politikerna och har även hand om pengar som ungdomar kan söka till olika projekt.

Gå med i Kungsbacka ungdomsråd

Lämna förslag via Barbrobetalar

Går du i 8:an, 9:an eller i gymnasiet kan du under två veckor i början av varje termin lämna förslag till vad du vill ska bli bättre i kommunen. Du kan sedan rösta på förslagen. De förslag som får flest röster diskuterar du med politikerna på så kallade rådslag.

Barbrobetalar

Gå med i Unga arrangörer

Unga arrangörer är ett forum där vi tillsammans bygger upp Kungsbackas kulturliv. Syftet är att öka inflytandet för dig som är ung och kulturintresserad, både som konsument och som arrangör.

Unga arrangörer

Kontakta kommunalråden

Du kan ta kontakt med någon av de fyra kommunalråden. De representerar Moderaterna, Folkpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Kontakta partierna

Du kan kontakta gruppledarna för de politiska partierna i kommunfullmäktige.

Kontakta politikerna

Du kan också vända dig till någon av de cirka 300 politikerna i kommunen. Deras namn, telefonnummer och e-postadresser finns i kommunens förtroendemannaregister.

Kontakta de politiska nämnderna

Vill du veta mera om en särskild fråga kan du kontakta politikerna i den nämnd som arbetar med det som frågan gäller.

De politiska nämnderna

Kontakta förvaltningarna

Om du har praktiska frågor om kommunens service kan du kontakta den förvaltning som ansvarar för frågan.

Förvaltningarna i kommunen