Foto: Kristina Axelsson Foto: Kristina Axelsson

Unga gymnaster fick positivt besked av politikerna

Det var fullsatt i lokalen på Åsaskolan under rådslaget mellan ungdomar och politiker i onsdagskväll. Jubel bröt ut när unga gymnaster fick det glädjande beskedet att de ska få en gymnastikhall.

Gymnaster från föreningarna Tölö GF och GF Tempo hade slutit upp för att föra fram sitt förslag om en gymnastikhall i Kungsbacka.

– Vi tycker att det ska vara en mer jämställd fördelning av stödet till idrotten. Majoriteten av de som utövar gymnastik är tjejer. Nu är det tjejernas tur, sa Cassandra Börjesson från GF Tempo när de presenterade sitt förslag.

De berättade också att en stor del av deras halltid har gått åt till att plocka fram och tillbaka stora och tunga redskap.

Nu ska det alltså bli en ändring på det. Peter Söderberg (M), ordförande i Nämnden för Fritid & Folkhälsa, berömde deras argumentation och lovade att de ska att få en gymnastikhall i år.

Men en helt egen hall blir det inte. Hallen kommer att delas med de som tränar parkour och har liknande behov som gymnasterna. Vilken konkret lokal som kommer att inrymma gymnastikhallen är inte klart ännu. Det kan eventuellt bli frågan om en tom lokal i Varla industriområde.

Laglig graffitivägg?

Sammanlagt var det 11 olika förslag från ungdomar som togs upp på rådslaget. Förslagen har lämnats in under kampanjen Barbrobetalar där ungdomar kan lämna in förslag på förbättringar i kommunen och sedan rösta på förslagen. De förslag som fått flest röster togs upp på rådslaget.

Bland annat diskuterades förslaget om en laglig graffitivägg. Politikerna vill veta om en sådan vägg kommer att minska klottret och avvaktar därför en utredning från Brottsförebyggande rådet innan de kan fatta beslut.

Från en av förslagslämnarna var budskapet till politikerna klart:

– Vi vill bara få en chans att utöva vår konst och graffiti är gemenskap, kultur och kärlek rätt igenom.

Busskort och skolmat

Det förslag som fick flest röster under Barbrobetalars kampanj var förslaget om busskort till alla elever. Där fick ungdomarna beskedet att inget beslut kan fattas just nu. Däremot kommer busskortfrågan att tas upp i kommande budgetförhandlingar.

Vad gäller frågan om skolmaten så kommer arbetet med att ta fram bättre vegetarisk kost i skolorna att fortsätta, meddelade tjänstemännen på förvaltningen för Service.

Många förslag från Åsa

Många av förslagen i vårens rådslag handlade om lokala frågor i Åsa.

Förslaget om ett nytt blått golv i Åsa idrottshall fick ja och arbetet med golvet är redan igång. Däremot blir det inget nytt kakel.

Ett hopptorn i Åsa och ett gym i Åsa var förslag som fick nej från politikerna. Gymverksamhet är något som privata aktörer bör driva, enligt politikerna.

Vad gäller förslaget om utbyggnad av Åsagrillen så är det inte klart hur bebyggelsen för Åsa centrum kommer att se ut framöver. Först när det är klart och om grillen får en permanent placering kan innehavaren söka tillstånd för en utbyggnad.

De ungdomar som lämnat förslaget om en EPA-traktorparkering vid Åsa Gårdsskolan fick beskedet att det kommer att finnas möjlighet att söka tillstånd för det från rektorn på skolan.

– Det är väldigt roligt att se en sådan uppslutning på ett rådslag, både från ungdomar och politiker. Jag är också imponerad av att ungdomarna var väl förberedda och kom med bra argument för sina förslag, säger Linus Kron, förvaltningschef på Kultur & Fritid.

Här är listan på alla förslag som diskuterades:

 • Busskort till all ungdomar
 • Busskortet ska gälla i Kullavik
 • Gymnastikhall i Kungsbacka
 • Nytt golv i Åsa idrottshall
 • Nytt kakel i omklädningsrummet i Åsa idrottshall
 • Gym i Åsa
 • Hopptorn i Åsa
 • Laglig graffitivägg
 • Bygg ut Åsagrillen
 • Traktorparkering vid Åsa Gårdsskola
 • Bättre skolmat

Vill du vet mer om alla förslagen och vad som hände på rådslaget? Då kan du kontakta fritidsassistent Nedim Kirlic, 0300-83 78 50, nedim.kirlic@kungsbacka.se.

Vad är Barbrobetalar?

Barbrobetalar är ett forum för ungdomsinflytande som funnits i Kungsbacka kommun sedan 2005. Varje termin är det förslagskampanj. Då kan ungdomar i åldrarna 14 till 20 år lämna förslag och rösta på förslag till förbättringar i kommunen. De förslag som får flest röster kommer upp i ett rådslag mellan politiker och ungdomar.

Barbrobetalar

Kontakta gärna